Sklo

V našich zempisných šírkach sú výrazné rozdiely medzi horúcim letom a mrazivou zimou. Oplášťovanie budov sa preto musí navrhnúť tak, aby chránilo vnútorný priestor pred podchladením a zároveň pred prehriatím. Takéto požiadavky sú splnené iba vtedy, ak sa použije izolačné sklo so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou.

U izolačného skla je najdôležitejšia hodnota Ug. Vyjadruje sa v [W/m2K] čo znamená : Aké množstvo tepla prestúpi štvorcovým metrom plochy danej hmoty za jednotku času za predpokladu, že medzi teplotami vnútorného a vonkajšieho prostredia je rozdiel 1°C. Čiže nižšia hodnota „Ug“ znamená lepšiu tepelnú izoláciu a tým aj nižšie výdavky na kúrenie.